Latest posts

Čo môže spôsobiť zle vykonaná hydroizolácia základov?

Hydroizolácia základov chráni základy vašej nehnuteľnosti pred vlhkosťou a preniknutím vody do konštrukcie alebo samotnej budovy. Zle vykonaná hydroizolácia základov môže mať mnohé následky, ktoré sa môžu prejaviť hneď alebo vás budú trápiť dlhé roky. Spoločne si povieme, aké sú najčastejšie následky zle vykonanej hydroizolácie a prečo ju nechať na odborníkoch.

 

Základy domu sú hlavným pilierom, ktorý zabezpečuje stabilitu stavby, je preto dôležité, aby boli pevné. Ich najväčším nepriateľom zvykne byť práve spodná voda, vlhkosť zeminy, ktorá môže poškodiť nielen základy, ale ohroziť celú budovu. Aby bola vaša stavba chránená aj odspodu, je nutné pri budovaní základov myslieť na ich hydroizoláciu. Ak tento krok vynecháte alebo podceníte, môže to spôsobiť škálu dlhodobých problémov.

 

Medzi najčastejšie následky zle vykonanej hydroizolácie základov patria:

 

  • Poškodenie stavby: Voda, ktorá sa dostane do základov, môže preniknúť ku konštrukcii a spôsobiť koróziu kovových dielov, napuchnutie drevených častí alebo rozpad betónu, čo v konečnom dôsledku ohrozuje celú stabilitu stavby.

  • Vytvorenie plesní a baktérií: Vlhkosť je najlepší priateľ plesní a baktérií, ktoré majú vo vlhkom prostredí ideálne podmienky na rast a rozširovanie. Plesne a baktérie vedia časom nielen poškodiť vašu stavbu, ale vám a vašim rodinným príslušníkom spôsobiť zdravotné problémy, alergie.

  • Vysoké náklady na opravy: Oprava zle vykonanej hydroizolácie môže byť časovo aj finančne náročná, najmä ak voda prenikne do vnútra stavby a poškodí interiér alebo technické zariadenia. Myslite na to pri samotnej hydroizolácii a nepodceňujte jej dôležitosť. Je lepšie si na začiatku priplatiť za kvalitný materiál a odbornú pomoc, ako dlhodobo riešiť pravidelné opravy.

  • Zníženie hodnoty nehnuteľnosti: Ak sa problémy s hydroizoláciou nevyriešia, znižuje to hodnotu nehnuteľnosti, nakoľko môže byť narušená statika budovy. Plusom nie sú ani viditeľné plesne a vlhkosť, a to nielen v suteréne.

  • Nepohodlie pre obyvateľov: Neustále opravy, zvýšená vlhkosť, zdravotné problémy, zápach, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou plesní, zlá kvalita vzduchu,... A mohli by sme pokračovať, nepohodlie, ktoré môže vzniknúť pri zle vykonanej hydroizolácii má mnoho podôb, no ani jedna nie je niečo, po čom by človek túžil. 

  • Energetická neefektívnosť: Vlhkosť v základoch môže zvýšiť tepelnú vodivosť materiálov, čo môže viesť k väčším stratám tepla, a tým k vyšším nákladom na vykurovanie. A to je azda najväčším strašiakom súčasnej doby, kedy sa ceny energií neustále šplhajú smerom nahor. Nikto z nás nechce prísť o teplo, za ktoré si zaplatí.

 

Nechajte hydroizoláciu na profesionálov

Aby sa predišlo týmto potenciálnym problémom, je dôležité uvedomiť si, aký významný vplyv má hydroizolácia na trvanlivosť, stabilitu a bezpečnosť vášho domova. Odborníci na hydroizoláciu základov majú skúsenosti a znalosti, ktoré sú potrebné na vykonanie bezpečnej hydroizolácie. Dokážu zhodnotiť stav vašich základov, hladinu podzemnej vody, kvalitu pôdy, vybrať správny typ hydroizolácie pre konkrétne podmienky a zabezpečiť jej správne nanesenie.

 

Prečo nechať hydroizoláciu základov na odborníkov?

 

  • Majú dlhoročné skúsenosti a znalosti - Odborníci na hydroizoláciu základov majú za sebou roky skúseností, dokážu preto rozpoznať potenciálne problémy, ktoré si vy ako laik neuvedomíte, nevšimnete. Na základe zhodnotenia situácie vedia vybrať správny typ hydroizolácie pre danú stavbu.

  • Vedia, ako materiál naniesť – Hlavným problémom pri zle vykonanej hydroizolácii zvykne byť práve nesprávne nanesený hydroizolačný materiál. Pokiaľ materiál nie je nanesený rovnomerne a podľa návodu na vopred pripravený povrch, môže časom praskať, trhať sa a prepúšťať tak vlhkosť a vodu. Profesionáli majú nielen potrebné zručnosti, ale aj vybavenie na zabezpečenie správneho nanesenia hydroizolácie. Taktiež vedia vybrať ideálny materiál pre váš typ stavby.

  • Záruka – Ak si hydroizoláciu doma vyriešite vo vlastnej réžii a urobíte v procese chybu, ktorá bude časom viesť k problémom, musíte si na vlastné náklady zabezpečiť nápravu.  Mnoho profesionálov ale v súčasnosti ponúka záruku na svoje práce. To vám poskytuje istotu, že v prípade akýchkoľvek problémov budete pokrytí zárukou.

 

Pred začatím prác na hydroizolácii základov sa preto vždy poraďte s odborníkom, ktorý vám pomôže vybrať správny typ hydroizolácie a zabezpečí jej správne nanesenie. Zverte sa do rúk profesionálov zo striekame.sk.

Posted in: Default category

Leave a comment