• -15%
search

MAPEI PLASTIMUL 2K SUPER

5063400001

Mapei Plastimul 2K Super je dvojzložková izolácia určená na izoláciu pivnice Vášho domu proti tlakovej vode. Nanášaním hladítkom v množstve 3,2kg / m2 vznikne 4mm hrubá jednoliata vrstva bez spojov s protiradónovou ochranou. Výsledkom je dokonalá izolácia, ktorá ochráni váš dom aj pred prienikom tlakovej vody a radónu.

197,32 €
Zľava 15%
197,32 €
167,72 €
139,77 €
S DPH
Balenie
Množstvo
Na externom sklade

Dvojzložková, rýchloschnúca, veľmi pružná, bitúmenová, hydroizolačná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, so zníženým zmrašťovaním a s obsahom polystyrénových guličiek.

OBLASTI POUŽITIA:

Mapeil Plastimul 2K Super sa používa na hydroizolovanie vodorovných a zvislých betónových plôch a tehlového muriva vystavených vysokému dynamickému zaťaženiu a na aplikáciu pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti.


Niektoré príklady použitia

Mapei Plastimul 2K Super sa používa ako:
  • vonkajšia hydroizolácia základov a podzemných garáží;
  • hydroizolácia nosných stien;
  • hydroizolácia v systéme balkónov a nádvorí umiestnená pod poterom ako ochrana proti zemnej vlhkosti (v tomto prípade sa odporúča, pred položením dlažby, na priamu hydroizolačnú ochranu poterov z vrchnej strany, použiť Mapelastic).
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Mapei Plastimul 2K Super je dvojzložková, veľmi pružná, bitúmenová, hydroizolačná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, s vysokou výdatnosťou a obsahom polystyrénových guličiek.

V porovnaní s bežnými, dvojzložkovými, bitúmenovými emulziami, je výdatnosť Mapei Plastimul 2K Super vyššia o viac ako 40%. V okamihu zaschnutia, ktoré vďaka obsahu hydraulického spojiva prebieha rýchlejšie, vytvára vysoko pružnú hydroizolačnú vrstvu.

Mapei Plastimul 2K Super je bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachu, ekologický, ľahko aplikovateľný a odolný proti agresívnym látkam obsiahnutých v zemi.

Mapei Plastimul 2K Super má tixotropné vlastnosti, vďaka ktorým je možné aplikovať tento výrobok v hrubších vrstvách aj na zvislých konštrukciách. Vzhľadom na hodnotu súčiniteľa difúzie radónu 1,5 · 10-12 m2s-1 je Mapei Plastimul 2K Super certifikovaný ako pasívna bariéra proti prieniku radónu.

Mapei Plastimul 2K Super sa vyznačuje veľmi dobrou prídržnosťou k suchým i mierne vlhkým povrchom.

SPÔSOB POUŽITIA:

Príprava podkladu

Povrchy určené na zaizolovanie musia byť pevné a dokonale čisté. Vodorovné betónové povrchy (následne zasypané alebo prekryté vrstvou poteru) musia byť vyhotovené v spáde min. 1%, pri ktorom je voda schopná odtekať po stranách alebo cez drenážne miesta. Odstráňte cementové mlieko, voľné časti, prach, zvyšky mastnôt, olejov a oddebňovacích prípravkov. Vo všeobecnosti, pred aplikáciou hydroizolácie Mapei Plastimul 2K Super na murivo (tehla, vibrolisované betónové prvky atď.) sa uistite, že je dostatočne hladké. Starostlivo odstráňte z povrchu zvyšky malty vyčnievajúcej spomedzi tehál alebo prvkov, z ktorých je murivo zrealizované. Prípadné medzery v stene vyplňte použitím Mapegrout Rapido - vláknami vystuženou, cementovou maltou, s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia,

Mapegrout Tixotropný - vláknami vystuženou maltou s obmedzeným zmrašťovaním alebo Mapegrout T60 - maltou odolnou proti pôsobeniu síranov. Alternatívne je možné použiť malty pripravené z cementu, kameniva a latexovej prísady Planicrete. Betónové povrchy musia byť hladké, bez štrkových hniezd. Drsné miesta je nevyhnutné opraviť alebo vyrovnať použitím vyššie uvedených mált z produktovej skupiny Mapegrout. Na ostré hrany nachádzajúce sa na vodorovných a zvislých konštrukciách alebo v mieste styku vodorovnej základovej konštrukcie a steny je nutné vyhotoviť fabión s použitím mált z produktovej skupiny Mapegrout. Konštrukčné škáry vytesnite páskou Mapeband TPE nalepenou k podkladu s použitím lepidla Adesilex PG4. Prípadné iné detaily vzniknuté na stavbe konzultujte s technickým oddelením MAPEI.

Aplikácia základného náteru:
Po správnej príprave podkladu naneste na povrch, pred použitím hydroizolácií z produktovej skupiny Plastimul, bitúmenový základný náter Plastimul Primer alebo koncentrovanú bitúmenovú emulziu Plastimul C riedenú s vodou v pomere 1 : 10. Základný náter slúži na zjednotenie nasiakavosti podkladnej vrstvy.

Miešanie:

Mapei Plastimul 2K Super sa skladá z dvoch zložiek (prášok/tekutina), ktoré sú dodávané v požadovanom pomere. Najskôr miešajte tixotrópnu emulziu (zložka A) pri pomalých otáčkach (400 otáčok), až kým nevznikne tekutá zmes. Pridajte prášok (zložka B) a miešajte až pokiaľ nevznikne hladká, homogénna zmes bez hrudiek (cca 3 minúty). Týmto spôsobom pripravená zmes má spracovateľnosť cca 2 hodiny pri +23°C. Ak sú požadované pri práci len čiastkové množstvá, používajte vysoko presné elektronické váhy a navážte presné množstvá oboch zložiek v požadovanom pomere (tekutina : prášok = 15,7 : 6).

Aplikácia hydroizolácie:

Za účelom zabránenia tvorby pľuzgierov pri práci na priamom slnku sa odporúča zatieniť povrch alebo aplikovať výrobok skoro ráno alebo večer. Mapei Plastimul 2K Super môže byť aplikovaný hladkou alebo zubovou stierkou, prípadne nástrekom s použitím peristaltického čerpadla. V mieste spojenia horizontálnej a vertikálnej konštrukcie naneste 
Mapei Plastimul 2K Super až pokiaľ neprekryje úplne všetok podklad v základe. Aplikácia výrobku v mieste rohov a kútov by mala byť bez technologickej prestávky. V prípade nutnosti prerušenia prác, je potrebné naniesť Mapei Plastimul 2K Super dostratena. Následne pri dokončení práce, Mapei Plastimul 2K Super aplikujte aj na skôr nanesenú vrstvu s presahom 10 cm. V závislosti od podmienok, v ktorých sa konštrukcia v priebehu prevádzky nachádza, je možné zapracovať medzi prvú a druhú vrstvu Plastimul 2K Super sklotextilnú mriežku Mapenet 150 s odolnosťou proti alkalickým vplyvom. Sklotextilná mriežka sa umiestňuje do prvej, ešte čerstvej vrstvy. Hneď po vyschnutí prvej vrstvy sa nanesie druhá vrstva.

Ochrana hydroizolačnej vrstvy:

Zasypanie základov alebo vyhotovenie druhej vrstvy musí byť realizované až po úplnom vyschnutí hydroizolácie Mapei Plastimul 2K Super (cca 2 dni pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Čas vyschnutia závisí od poveternostných podmienok, teploty okolia, stupňa vlhkosti, vetra, aplikovanej hrúbky a od druhu podkladu. Pred spätným zásypom musí byť hydroizolácia ochránená vhodnou drenážnou vrstvou (pozri “Dôležité upozornenia”). Pri spätnom zásype používajte len materiál určený pre tento účel, triedený a bez kameňov. Týmto spôsobom je vytvorená dokonalá ochrana. Zásyp realizujte vo vrstvách a hrúbke 40 až 50 cm, pričom každú vrstvu zhutnite.Izolácia:

Izolačné panely môžu byť inštalované až po zatvrdnutí oboch vrstiev Mapei Plastimul 2K Super. Na lepenie izolačných panelov použite Mapei Plastimul 2K Plus, t.j. dvojzložkovú, bitúmenovú, hydroizolačnú emulziu s nízkym zmraštením a obsahom celulózových vlákien. Výrobok sa aplikuje bodovo (t.j. 5 až 8 bodov na m²).Čistenie:
Pracovné náradie čistite vodou pred vytvrdnutím výrobku. Po vytvrdnutí je možné už len mechanické čistenie alebo použitím alkoholu. 

SPOTREBA:

cca 0,8 kg/m² na 1 mm hrúbky v čerstvom stave a na hladkom podklade. Spotreba sa zvyšuje pri aplikácii výrobku na nerovných povrchoch. Prosím, všimnite si, že na dosiahnutie požiadaviek normy EN 15814 (pozri technický list a finálne vlastnosti uvedené v tabuľke) musí byť výrobok aplikovaný min. vo dvoch vrstvách a konečnej hrúbke vrstvy tak, ako je uvedené v norme.

BALENIE:

22,9 kg súprava (A + B).

5063400001
844 položky

NEZABUDNI NAKÚPIŤ

MAPEI PLASTIMUL...

Mapei Plastimul Primer je penetrácia určená priamo pod Plastimul 1K Classic a Plastimul 2K Super . Nanáša...

43,77 € 51,49 € -15%
  • -15%
MAPEI MAPEBAND SA

Samolepiaca butylová páska s netkanou textíliou odolnou proti alkáliám, do elastických hydroizolačných systémov

183,16 € 215,48 € -15%
  • -15%
MAPEI MAPEBAND BUTYL

Samolepiaca tesniaca páska na vodonepriepustné pružné spoje v hydroizolačných systémoch.

92,55 € 108,88 € -15%
  • -15%
MAPEI MAPEBAND EASY

Tesniaca páska na vodonepriepustné pružné spoje v hydroizolačných systémoch. 

45,04 € 52,99 € -15%
  • -15%